Dịch vụ tổng đài đầu số 1900

Thứ Sáu, 15/04/2016, 13:51 GMT+7

Dịch vụ tổng đài đầu số 1900

Dịch vụ tổng đài đầu số 1900

1. Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại 1900 là dịch vụ cho phép thực hiện cuộc gọi tới nhiều đích khác nhau thông qua một số truy nhập thống nhất trên toàn quốc. Dịch vụ này rất thích hợp cho các Doanh Nghiệp đăng ký đầu số Hotline CSKH và các tổ chức tư vấn hoặc các chương trình thương mại, giải trí. Nhờ đó khách hàng dễ dàng nhớ và tiếp cận với các dịch vụ.

2. Lợi ích của dịch vụ

Ðối với người thực hiện cuộc gọi:

 • Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào mà chỉ cần nhớ một đầu số duy nhất.
 • Chi phí cho cuộc gọi tư vấn hoặc giải trí tùy theo mức phí cam kết và yêu cầu.

Ðối với người cung cấp dịch vụ (chủ số dịch vụ 1900):

 • Dễ dàng quảng bá với một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc.
 • Là loại hình kinh doanh mới qua mạng điện thoại thông qua các DV tư vấn hoặc giải trí.
 • Nâng cao tính chuyên nghiệp về dịch vụ khách hàng cho doanh nghiệp bạn, vì với dịch vụ 1900 cho phép tất cả các hoạt động tương tác thoại với khách hàng trên toàn quốc chỉ dùng duy nhất một đầu số 1900.
 • Linh hoạt và dễ dàng sử dụng.

 Nhiều đặc tính:

 • Định tuyến cuộc gọi dựa trên số chủ gọi và thời gian cuộc gọi.
 • Định tuyến cuộc gọi đến số đích hoặc server.
 • Dung lượng lớn và độ tin cậy cao.

3. Đặc tính kỹ thuật

Độ sẵn sàng: Khách hàng có thể gọi từ bất kỳ thuê bao cố định, di động nào trên toàn quốc tới số dịch vụ 1900.

Định tuyến:

 • Cuộc gọi xuất phát: Cho phép định tuyến các cuộc gọi đến số dịch vụ 1900 tới các số đích khác nhau tùy theo số gọi đến.
 • Thời gian cuộc gọi: Cho phép định tuyến đến các cuộc gọi đến số đích theo thời gian, bao gồm thời gian của ngày, thời gian của tuần, thời gian của năm.

4. Bảng giá

NHÀ MẠNG FPT

Loại dịch vụ Mức phân chia
(đồng, có VAT)
Cuộc gọi từ Giá cước
(đồng, có VAT)
Mức phân chia
(đồng, có VAT)
Giá cước dịch vụ 1900 6xxx (x= 0-9)
Chăm sóc Khách hàng - Dịch vụ bình chọn giải trí và thương mại Mức 1:Dãy số 19006360xx, 19006364xx Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, di động nội tỉnh,
di động toàn quốc
1000 260
Mức 2: Dãy số 19006361xx 2000 620
Mức 3: Dãy số 19006362xx 3000 1020
Mức 4: Dãy số 19006363xx 5000 1920
Lưu ý: Mức phân chia dành cho số đích là Server hoặc thuê bao cố định của FPT
Loại dịch vụ Giá
Cước cài đặt dịch vụ 1900 (chưa có VAT)   
Cho 1 lần duy nhất 1.500.000đ/lần  
Phí quản lý dịch vụ (chưa có VAT)
Chi phí hàng tháng 400.000đ/số/tháng
Điều kiện thu hồi đầu số:Tổng doanh thu trong 6 tháng liên tiếp (kể từ thời điểm kích hoạt dịch vụ) thấp hơn mức dưới đây:
Đối với các đầu số Mức 1 5 triệu đồng
Đối với các đầu số Mức 2 8 triệu đồng
Đối với các đầu số Mức 3 10 triệu đồng
Đối với các đầu số Mức 4 20 triệu đồng
Phương thức tính cước
Cước dịch vụ 1900 phương thức tính cước 1+1
Phí đối soát cước
Phí đối soát cước của Mua Bán Nhanh 5% trên cước khách hàng được hưởng

NHÀ MẠNG VNPT

Cuộc gọi từ Giá cước
(đồng, có VAT)
Giá cước
(đồng, chưa VAT)
Phần của
KH khi dùng
Server
Phần của
KH khi chỉ
có số đích
Dịch vụ bình chọn giải trí
Mức 1: 190012xx, 190015xx, 190018xx
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh 600 545  227 182
Thuê bao di động toàn quốc  1.000 909 318 273 
 Bản tin SMS 500   454 136 91
Mức 2: 190017xx
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh 1.000 909 395 304
Thuê bao di động toàn quốc 1.500 1.364 501 410
Bản tin SMS 1.000  909 273 182
Dịch vụ thông tin thương mại - Bình chọn giải trí
Mức 1: 19005454xx, 19005455xx
 Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh  600 545  227 0
 Thuê bao di động toàn quốc  1.000  909 227 0
 Bản tin SMS  500  454 0 0
Mức 2: 19005555xx, 19005588xx
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh 800 727 303 76
Thuê bao di động toàn quốc 1.500 1.364 573 346
Bản tin SMS 700 636 182 182
Mức 3: 19005612xx 19005615xx, 19005656xx
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh 1.000 909 379 152
Thuê bao di động toàn quốc 2.000 1.818 764 537
Bản tin SMS 1.000 909 364 364
Mức 4: 19005858xx, 19005888xx
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh 1.500 1.364 568 341
Thuê bao di động toàn quốc 1.850 1.682 706 479
Bản tin SMS     477 477
Mức 5: 19005712xx, 19005715xx, 19005757xx
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh 1.500 1.364 568 228
Thuê bao di động toàn quốc 3.000 2.727 1145 805
Bản tin SMS 1.500 1.364 477 477
Mức 6: 19005999xx, 19005998xx
 Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, đi động nội tỉnh 3.000 2.727   410
Thuê bao di động toàn quốc 5.000 4.545 1818 1364
Bản tin SMS 3.000 2.727 954 954
Mô tả Giá
Cước cài đặt dịch vụ 1900
Trường hợp cài đặt số đích
Cài đặt số đích đầu tiên 1.800.000đ/lần
Cho mỗi số đích tiếp theo: (tối đa 10 số đích) 200.000đ
Trường hợp cài đặt cho server
Cước phí cài đặt server (cho 1 server) 2.000.000đ/ 1 lần duy nhất
Phí quản lý dịch vụ
Trường hợp số đích 600.000đ/tháng
Trường hợp server  
Nếu server đặt tại Công Ty của Quý Khách 600.000đ (chưa bao gồm chi phí đường truyền)
Nếu Server đặt tại Mua Bán Nhanh chi phí quản lý được tính như sau
Chỗ đặt Server 1.500.000đ
Phí duy trì 1900
Cho 3 cuộc gọi đồng thời 1.100.000đ
Cho 6 cuộc gọi đồng thời 1.500.000đ
Cho 10 cuộc gọi đồng thời 1.900.000đ
Cho 30 cuộc gọi đồng thời 2.400.000đ
Điều kiện thu hồi đầu số: Tổng doanh thu trong 6 tháng liên tiếp, (kể từ thời điểm kích hoạt dịch vụ) thấp hơn mức cụ thể dưới đây
Đối với các đầu số 1900108x, 190012xx, 190015xx, 190054xxxx, 190018xx 3.000.000đ
Đối với các đầu số 190017xx, 190055xxxx, 19005858xx, 19005588xx, 19005888xx 5.000.000đ
Đối với các đầu số 190056xxxx, 190057xxxx, 190059xxxx, 19005656xx, 19005757xx 10.000.000đ
Phương thức tính cước
Cước dịch vụ 1900 phương thức tính cước 1+1
Phí đối soát cước
Phí đối soát cước của Mua Bán Nhanh 5% trên cước khách hàng được hưởng

Nguồn: http://tongdaithongminh.com/dich-vu-tong-dai-dau-so-1900-72.html

Tags: Dịch vụ tổng đài đầu số 1900, dịch vụ tổng đài, tổng đài đầu số 1900, kết nối khách hàng, dịch vụ khách hàng, doanh nghiệp, cước phí, quản lý, cước phí gọi quốc tế, hạ tầng, kết nối tổng đài, đầu số 1900, kết nối tổng đài 1900
QuanAo.net / Mỗi ngày một mẹo
Tags: Dịch vụ tổng đài đầu số 1900, dịch vụ tổng đài, tổng đài đầu số 1900, kết nối khách hàng, dịch vụ khách hàng, doanh nghiệp, cước phí, quản lý, cước phí gọi quốc tế, hạ tầng, kết nối tổng đài, đầu số 1900, kết nối tổng đài 1900
QuanAo.net / Mỗi ngày một mẹo